Kontakti

Vrtec Medo je enota javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Lukovica. Je vzgojno-varstvena enota Osnovne šole Janka Kersnika Brdo.

OŠ Janka Kersnika
Brdo 5
1225 Liukovica
T: 01/723 50 20
F: 01 723 50 36
Vrtec MEDO - Prevoje
Zaboršt 2
1225 Lukovica
T: 01/ 723 68 70
F: 01/ 723 68 74
mail: vrtec.medo@siol.net
Vrtec MEDO Krašnja
Krašnja 14 a
1225 Lukovica
T: 01/723 40 56
GSM: 031 692 171

Ravnateljica
dr. Anja Podlesnik Fetih
T: 01/ 723 50 20
mail:anja.fetih@guest.arnes.si


 

Pomočnica ravnateljice
Cveta Rošer dipl. vzg.
T: 01/ 723 68 70 
GSM: 051 316 568
mail: vrtec.medo@siol.net

 

Tajnica in računovodja vrtca
Simona Vrankar
T: 01/ 723 68 72
F: 01/ 723 68 74
mail: simona.vrankar@guest.arnes.si

uradne ure: Tajništvo in računovodstvo Vrtec Medo na Prevojah, vsak dan 7.00 - 15.00 ure
 

Organizatorka in vodja prehrane in ZHR
Urška Presečnik

T: 01/ 723 68 70

mail:urska.presecnik@guest.arnes.si 

Vodja kuhinje
Bogdan Barle

T: 01/ 723 68 71

 
Svetovalna delavka
Barbara Knap

T: 01/ 723 68 73 
mail: barbara.knap@guest.arnes.si
 

 

Naše strani ureja Barbara Knap