VELJAVNOST ODLOČBE ZA ZNIŽANO PLAČILO

 

Prosimo vas, da na ODLOČBAH ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA preverite datum veljavnosti. Odločba za vašega otroka velja eno leto. Novo vlogo za znižano plačilo vrtca morate NUJNO vložiti V MESECU IZTEKA STARE ODLOČBE na Center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče.

Primer 1: Veljavnost odločbe 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015: vlogo je potrebno oddati v decembru 2015.

Primer 2: Veljavnost odločbe 01. 09. 2015 – 31. 08. 2016: vlogo je potrebno oddati v avgustu 2016.

LESTVICA ZA PLAČILO VVE MEDO VELJAVNA OD 1.1.2017

 

Na podlagi 32- člena Zakona o vrtcih (Ur.l. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF) in 13. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih ter njegove spremembe in dopolnitve (Ur.l. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS)

DOHODKOVNI

RAZRED

PLAČILO STARŠEV V ODSTOTKU

OD CENE PROGRAMA

(ODLOČBA CSD)

Ekonomska cena

Prvo starostno obdobje

1 – 3 let

448,40 EUR

Ekonomska cena

Drugo starostno obdobje

3 – 6 let

347,96 EUR

1. 0 % 0,00 EUR 0,00 EUR
2. 10 % 44,84 EUR 34,80 EUR
3. 20 % 89,68 EUR 69,59 EUR
4. 30 % 134,52 EUR 104,39 EUR
5. 35 % 156,94 EUR 121,79 EUR
6. 43 % 192,81 EUR 149,62 EUR
7. 53 % 237,65 EUR 184,42 EUR
8. 66 % 295,94 EUR 229,65 EUR
9. 77 % 345,27 EUR 267,93 EUR

 

Mesečni znesek živil v ceni znaša 44,00 EUR in se odšteva za vsak dan odjavljene odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila za program vrtca.

Plačilo vrtca se lahko izvede tudi preko trajnega naloga. Obrazec (SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev) izpolnite in ga vrnete v tajništvo vrtca. Pomembno je, da ne pozabite v polje OSEBA, V IMENU KATERE SE IZVRŠI PLAČILO napisati ime in priimek otroka.
Poletna rezervacija mesta za otroka, se obračuna v višini 50% vam določenega plačila vrtca. Rezervacijo lahko koristite enkrat letno, za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, od vključno 15. junija do vključno 31. avgusta in so jo starši dolžni vrtcu pisno napovedati, najpozneje petnajst dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca in v primeru bolezni za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 90 delovnih dni le na podlagi zdravniškega potrdila.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če njihova občina pisno soglaša, da bo pokrila nastalo razliko do polne cene programa.

Vloga za Znižano plačilo vrtca (KLIKNI)!

(Skupno 99 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost