AKTUALNE INFORMACIJE O COVIDU-19

Najpogostejši znaki za sum okuženosti s SARS-CoV-2

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroči bolezen covid-19, ki se najpogosteje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Za težji potek je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev je potrebno mikrobiološko testiranje.

Novi koronavirus se med ljudmi širi predvsem kapljično, s kapljicami ob kihanju in kašljanju. Najpogosteje se okužba širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 metra). Virus se pogosteje prenaša tudi v prostorih z neustreznim prezračevanjem ali v zaprtih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi.

Priporočila za obvladovanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 ne posegajo pomembno v vsakdanje življenje večine posameznikov, z njihovim izvajanjem pa lahko vsak zaščiti svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Ob upoštevanju splošnih, že dobro poznanih priporočil, kot so vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno umivanje rok, razkuževanje rok, izogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust), higiena kihanja in kašlja ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov, posebej izpostavljamo tudi naslednja priporočila:

Če ste bolni, ostanite doma.

Ste bili pozitivni na testu?

Kako ravnati v primeru, da vam test pokaže okužbo na novi koronavirus.

1. Pozitivni na testu za samotestiranje

Takoj kontaktirajte vstopno točko za odvzem brisa HAG. Izvajalcu predložite dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje. Kot dokazilo veljata:

 • fotografija testa HAG za samotestiranje (mora vsebovati informacijo o datumu in času opravljenega testiranja ) in osebni dokument,
 • fotografija testa HAG za samotestiranje in fotografija pacienta.

2. Pozitivni na HAG testu

 • s tem je potrjena okužba na novi koronavirus,
 • kontaktirajte svojega osebnega izbranega zdravnika, ki vas bo napotil v izolacijo (odprl vam bo bolniško),
 • pridobili ste slovensko covidno potrdilo o prebolevnosti.

3. Pozitivni na PCR testu

Kontaktirajte svojega osebnega izbranega zdravnika, ki vas bo na podlagi pozitivnega PCR testa napotil v izolacijo (odprl vam bo bolniško).

Obvestite vse, ki so bili z vami v stiku

Vse osebe, s katerimi ste bili 48 ur pred pozitivnim HAG ali PCR testom ali pojavom simptomov v stiku.

Za tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, se priporoča v obdobju sedmih dni od zadnjega tesnega stika z okuženo osebo testiranje na okužbo s SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom na eni izmed lokacij po Sloveniji, kjer opravljajo brezplačna testiranja, ali samotestiranje.

NIJZ priporoča, da se v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi z virusom SARS-CoV-2 izogiba ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem. V tem času se pozorno spremlja lastno zdravstveno stanje in ob pojavu simptomov ostane doma ter pokliče izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika.

Oboleli v osamitev oziroma izolacijo

Osebi, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, osebni zdravnik odredi ukrep osamitve oziroma izolacije. To pomeni, da ne sme zapuščati svojega bivališča, omejiti mora stike z drugimi osebami ter dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Bolnik je v času izolacije v bolniškem staležu.

Začetek izolacije

Kot začetek izolacije se

 • pri osebi, ki nima simptomov okužbe, šteje dan, ko prejme pozitiven izvid hitrega antigenskega (HAG ) testiranja.
 • pri obolelih, ki kažejo bolezenske znake okužbe, ki je bila potrjena tudi s HAG – testom, pa se kot prvi dan izolacije šteje dan, ko se pojavijo simptomi okužbe.

Prekinitev izolacije

 • Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta izpolnjena dva pogoja:
  • oseba je zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) IN
  • oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG) test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen.
  • V primeru, da je HAG test ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez opravljenega HAG testa.
 • Skrajševanje časa izolacije ni možno za imunsko kompromitirane bolnike (to so osebe, ki prejemajo kemoterapijo, biološka zdravila, imajo bolezni imunskega sistema,..), in za osebe, ki imajo težji potek bolezni, ki zahteva hospitalizacijo.

Preventivni ukrepi so odločilnega pomena

K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da dosledno izvajamo preventivne ukrepe:

 • v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu roke razkužimo in nosimo masko, upoštevamo varno razdaljo 2 metra,
 • redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo,
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja.

Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo mobilne aplikacije za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki nas obvesti, da smo bili v stiku z okuženo osebo.

Uporaba zaščitne maske

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, ter v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Več pojasnil o obveznem nošenju mask najdete tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/#e84264

Kdo in kdaj mora izpolnjevati PCT pogoj

PCT pogoj pa morajo izpolnjevati vse osebe, ki so:

  • uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe:
   • ob sprejemu nastanitev,
   • ob ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali
   • v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve.
 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov
   • ob sprejemu v nastanitev
   • po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec omenjenih dejavnosti.

 • protokol obiskov določi vsaka bolnišnica zase in pri tem upošteva mnenje Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, ki predlaga protokol glede na epidemiološko situacijo v sami bolnišnici in tudi v regiji.

PCT pogoj morajo v času opravljanja dela izpolnjevati tudi vsi, ki opravljajo delo v:

 • bolnišnicah
 • nastanitvenih zavodih socialnega varstva
 • zavodih za prestajanje kazni zapora
 • prevzgojnem domu

Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG pa se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

 • za dostop do zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in do specialističnih pregledov,  
 • osebam mlajšim od 15. let ter
 • osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji

 Kdaj izpolnjujem pogoj PCT

Pogoj PCT, ki velja za starejše od 12 let, posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in enim izmed naslednjih dokazil:

PREBOLEVNOST 

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni,
 • z EU Digitalnim COVID potrdilom o prebolevnosti.

CEPLJENOST

Z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:

 • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
 • odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Za tiste, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama*, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:

 • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta,
 • vpis v Knjižico o cepljenju,
 • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
 • EU Digitalno COVID potrdilo o cepljenju.

 * EU DCP velja tudi vsem tistim posameznikom, ki so se do 14. 9. 2021 cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev po preboleli bolezni.

TESTIRANJE

 • z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur,
 • z negativnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 72 ur,
 • z EU Digitalnim COVID potrdilom o HAG/PCR testiranju.

Imetniki digitalne identitete lahko pridobijo EU Digitalna COVID potrdila o prebolevnosti, cepljenju in testiranju (EU DCP) tudi na spletnem mestu zVem ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU DCP lahko natisnete tudi v lekarnah (cena tiska je 2 evra) na osnovi zdravstvene izkaznice.

Veljavnost covid potrdila o cepljenju in prebolevnosti od 1. februarja 2022 naprej

Sistem cepljenja QR koda Rok veljavnosti potrdila
Cepljeni s poživitvenim odmerkom (zadnji odmerek mRNA) 3/3 ali 2/1 neomejeno
Preboleli + cepljeni (v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh) + cepljeni (kadarkoli kasneje) 2/1 neomejeno
Cepljeni z Janssen + cepljeni s Pfizer ali Moderna 2/1 neomejeno
Enkrat cepljeni z Janseen 1/1 270 dni od cepljenja
Preboleli + cepljeni (v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh) 1/1 270 dni od cepljenja
Dvakrat cepljeni 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni z Janseen + cepljeni z Astra Zeneca 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni z Janseen + cepljeni Janseen 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni + cepljeni + preboleli 2/2+ pozitivni rezultat PCR (kot potrdilo o prebolevnosti) 270 dni po cepljenju oziroma 180 dni po prebolevnosti (od pozitivnega rezultata PCR)
Preboleli pozitivni rezultat PCR (kot potrdilo o prebolevnosti) 180 dni po prebolevnosti (od pozitivnega rezultata PCR)

Vira: Gov.si in NIJZ

Koledar

julij 2024
P T S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kontakti

OŠ Janka Kersnika
Brdo 5
1225 Lukovica
T: 01/723 50 20
F: 01 723 50 36

VVE MEDO – OE Prevoje
Zaboršt 2
1225 Lukovica
T: 01/ 723 68 70
vrtec.medo@siol.net

VVE MEDO – OE Krašnja
Krašnja 14 a
1225 Lukovica
T: 01/723 40 56
GSM: 031 692 171
(Skupno 405 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost